Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Clip Vsmart Full post-production/VFX The Color Pictures