Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Biệt thự mờ sương VTV NSUT Đỗ Đức Thịnh Dựng phim Thiên Phúc Entertainment