Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Cây búa màu ánh bạc VTV NSUT Đỗ Đức Thịnh Dựng phim Thiên Phúc Entertainment