Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Chờ em đến ngày mai CGV Đinh Tuấn Vũ Dựng phim Thiên Phúc Entertainment