Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Chủ tịch giao hàng POPS NSUT Đỗ Đức Thịnh Full post-production/VFX Trường Giang Communication