Project Publishing Company Director Participation stage Partners
Cây búa màu ánh bạc VTV NSUT Đỗ Đức Thịnh Offline Editing Thiên Phúc Entertainment