Project Publishing Company Director Participation stage Partners
Nghi phạm si tình VTV NSUT Đỗ Đức Thịnh Offline Editing Thiên Phúc Entertainment