Project Publishing Company Director Participation stage Partners
Siêu sao siêu ngố CGV NSUT Đỗ Đức Thịnh Offline Editing Thiên Phúc Entertainment