Project Publishing Company Director Participation stage Partners
Sứ mệnh trái tim CGV NSUT Đỗ Đức Thịnh Offline Editing Thiên Phúc Entertainment