Project Publishing Company Singer Khâu tham gia Partners
Vỡ Thiên Phúc Entertainment Đức Phúc Offline Editing Nguyễn Hữu Thiên Lâm