Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Nghi phạm si tình VTV NSUT Đỗ Đức Thịnh Dựng phim Thiên Phúc Entertainment