Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Ngốc ơi Tuổi 17 LOTTE Đinh Tuấn Vũ Dựng phim Midia