Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Nhà mình lạ lắm K+ Đinh Tuấn Vũ Dựng phim DAP Film Productions