Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Nữ chủ VieON Nguyễn Hoàng Anh VFX VieON