Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Siêu sao siêu ngố CGV NSUT Đỗ Đức Thịnh Dựng phim Thiên Phúc Entertainment