Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Sứ mệnh trái tim CGV NSUT Đỗ Đức Thịnh Dựng phim Thiên Phúc Entertainment