Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Taxi, em tên gì? CGV NSUT Đỗ Đức Thịnh Dựng phim Thiên Phúc Entertainment