Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Tình đầu thơ ngây (First love) CGV Trần Nhân Kiên Dựng phim Mockingbird Pictures